Hạn mức thẻ tín dụng MB Bank, cụ thể TỪNG LOẠI THẺ

Hiện nay so với các ngân hàng khác thì hạn mức thẻ tín dụng MB Bank khá cao đặc biệt là những thẻ chuẩn. Hạn mức thẻ tín dụng càng cao đồng nghĩa với việc bạn có thể tha hồ chi tiêu cho cho các hoạt động, dịch vụ. Vậy hiện nay hạn mức tín…