Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, tên giao dịch bằng tiếng Anh: An Binh Commercial Join Stock Bank, tên giao dịch viết tắt là ABBANK. Vốn điều lệ hiện nay của ABBANK là 4.800 tỷ đồng.