Phần lớn khách hàng có nhu cầu mở thẻ tín dụng là những người có thu nhập cao, tuy nhiên với thu nhập 8 triệu/tháng mình đã được hỗ trợ mở thẻ tín dụng rất tận tâm.