Hầu hết các ngân hàng đều hỗ trợ trực tiếp mở thẻ, mỗi thẻ đều có những ưu đãi khác nhau và để chọn được 1 sản phẩm thẻ phù hợp với bản thân mình là 1 điều khó nhất là các vấn đề về phí, ưu đãi, chính sách. Cám ơn Thetindung.net.vn đã hỗ trợ em trong quá trình mở thẻ của Maritime Bank.