Thẻ VIB Travel Élite; hạn mức 1.2 tỷ, TOP 1 cho giao dịch USD

Từ khi hình thành đến nay Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) luôn là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vựa phát triển các loại thẻ khác nhau để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, đặc biết là thẻ tín dụng. Mỗi loại thẻ tín dụng của VIB…