Thẻ sinh viên MB Bank; tích hợp thẻ thư viện, hạn mức 20 triệu

Theo bạn ai là những đối tượng cần sử dụng các loại thẻ ngân hàng? Câu trả lời được nhiều người đưa ra chắc chắn sẽ là những người đang đi làm. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Trên thực tế thẻ ngân hàng cũng được sử dụng rất phổ biến trong cộng đồng sinh…